Dystrybutory filtrujące wodę
Klika słów na temat wody twardej

Klika słów na temat wody twardej

Opinia jakoby wytrącający się kamień w czasie gotowanie świadczył o złej jakości wody to szkodliwy stereotyp.

Naszym zdaniem warto jest zachować wapń i magnez w wodzie i pić ją przede wszystkim bez przegotowaniaPierwiastki te pełnią bardzo ważne funkcje w organizmie i wg niektórych badań są lepiej przyswajalne właśnie z wody niż z żywności. Zdecydowana większość wodociągów w Polsce dostarcza wodę średnio twardą o zawartości 200-350 CaCO3 i jest to dobra wiadomość dla naszego zdrowia. Wykazano, że na terenach, gdzie woda jest miękka (pokłady wodonośne znajdują się w miejscach występowania skał pochodzenia wulkanicznego, nie osadowego, wapiennego) występują niedobory wapnia i magnezu prowadzące do istotnie większego ryzyka zapadania ludzi na choroby serca.

Twardość wody – cecha wody, będąca funkcją stężenia kationów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) oraz opcjonalnie żelaza(II) (Fe2+) i manganu(II) (Mn2+)[1].

Twardość wodymval/lmg CaCO3 /l°dH[mmol/l]
Woda bardzo miękka< 2< 100< 5,6< 1
Woda miękka2–4100–2005,6–11,21–2
Woda średnio twarda4–7200–35011,2–19,62–3,5
Woda twarda7–11350–55019,6–30,83,5–5,5
Woda bardzo twarda> 11> 550> 30,8> 5,5

Źródło: Wikipedia

  1. Zmiękczanie:
    1. Złoża jonowymienne; proces polega na wymianie jonów Ca (wapń) na Na (sód); ogólna mineralizacja wody zmienia się tylko w niewielkim stopniu; złoże należy regenerować za pomocą roztworu wodnego soli kuchennej (NaCl).
    2. Filtry z polifosforanem sodu; w tym przypadku nie dochodzi do zmiany twardości wody a jedynie do zapobiegania osadzania się tzw. kamienia kotłowego (osadów wapiennych) na ściankach naczyń w czasie podgrzewania lub gotowania wody. Polifosforan sodu, zwany również polifosfatem jest stosowany w przemyśle spożywczym jako emulgator i stabilizator i oznaczany jest symbolem E245.
    3. Zmiękczanie wody może odbywać się także przez nanofiltrację lub odwróconą osmozę przy czym w procesach tych można uzyskać dowolną wartość twardości przez zmieszanie wody odmineralizowanej z wodą surową w odpowiedniej proporcji. W wyniku działania odwróconej osmozy powstaje czysty związek chemiczny H2O dlatego taką wodę wzbogaca się wtórnie w związki wapnia i magnezu. Picie destylowanej wody może bowiem prowadzić do wypłukiwania z organizmu tych ważnych dla jego funkcjonowania pierwiastków.