fbpx

Klika słów na temat wody twardej

 

Opinia jakoby wytrącający się kamień w czasie gotowanie świadczył o złej jakości wody to szkodliwy stereotyp.

Naszym zdaniem warto jest zachować wapń i magnez w wodzie i pić ją przede wszystkim bez przegotowania. Pierwiastki te pełnią bardzo ważne funkcje w organizmie i wg niektórych badań są lepiej przyswajalne właśnie z wody niż z żywności. Zdecydowana większość wodociągów w Polsce dostarcza wodę średnio twardą o zawartości 200-350 CaCO3 i jest to dobra wiadomość dla naszego zdrowia. Wykazano, że na terenach, gdzie woda jest miękka (pokłady wodonośne znajdują się w miejscach występowania skał pochodzenia wulkanicznego, nie osadowego, wapiennego) występują niedobory wapnia i magnezu prowadzące do istotnie większego ryzyka zapadania ludzi na choroby serca.

 

Twardość wody – cecha wody, będąca funkcją stężenia kationów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) oraz opcjonalnie żelaza(II) (Fe2+) i manganu(II) (Mn2+)[1].

 

Twardość wody

mval/l

mg CaCO3 /l

°dH

[mmol/l]

Woda bardzo miękka

< 2

< 100

< 5,6

< 1

Woda miękka

2–4

100–200

5,6–11,2

1–2

Woda średnio twarda

4–7

200–350

11,2–19,6

2–3,5

Woda twarda

7–11

350–550

19,6–30,8

3,5–5,5

Woda bardzo twarda

> 11

> 550

> 30,8

> 5,5

 

Źródło: Wikipedia

  1. Zmiękczanie:

      1. Złoża jonowymienne; proces polega na wymianie jonów Ca (wapń) na Na (sód); ogólna mineralizacja wody zmienia się tylko w niewielkim stopniu; złoże należy regenerować za pomocą roztworu wodnego soli kuchennej (NaCl).

      2. Filtry z polifosforanem sodu; w tym przypadku nie dochodzi do zmiany twardości wody a jedynie do zapobiegania osadzania się tzw. kamienia kotłowego (osadów wapiennych) na ściankach naczyń w czasie podgrzewania lub gotowania wody. Polifosforan sodu, zwany również polifosfatem jest stosowany w przemyśle spożywczym jako emulgator i stabilizator i oznaczany jest symbolem E245.

      3. Zmiękczanie wody może odbywać się także przez nanofiltrację lub odwróconą osmozę przy czym w procesach tych można uzyskać dowolną wartość twardości przez zmieszanie wody odmineralizowanej z wodą surową w odpowiedniej proporcji. W wyniku działania odwróconej osmozy powstaje czysty związek chemiczny H2O dlatego taką wodę wzbogaca się wtórnie w związki wapnia i magnezu. Picie destylowanej wody może bowiem prowadzić do wypłukiwania z organizmu tych ważnych dla jego funkcjonowania pierwiastków.