Dystrybutory filtrujące wodę
Dlaczego warto korzystać z dystrybutora filtrującego ?

Przepływowy system chłodzenia „Direct-Chill”

 

Nasze urządzenia są wyposażone w przepływowy system schładzania wody. Woda, którą czerpie się z kranika wody zimnej płynie w nim wewnątrz wężownicy (spiralnej rurki) zanurzon​ej w zbiorniku wody zimnej lub w zbiorniku pełnym lodu.

Rozwiązanie to zapewnia dużą wydajność chłodzenia i higienę użytkowania. Wynika ona z dwóch przesłanek.

Po pierwsze woda nie ma kontaktu z powietrzem, nie istnieje zatem ryzyko przedostania się do obiegu wody zanieczyszczeń pyłowych i biologicznych (np. zarodników pleśni).

Po drugie, w systemie przepływowym woda pozostaje w bezruchu przez krótki czas co redukuje do minimum ryzyko nadmiernego rozrostu populacji bakterii i/lub powstania biofilmu na częściach urządzenia mających kontakt z wodą.
Nagromadzenie się biofilmu (warstwy bakterii oraz materii organicznej i nieorganicznej) może prowadzić do zmiany smaku wody.

 

 

System nas​ycania wody dwutlenkiem węgla

 

Niektóre z oferowanych przez nas modeli mają możliwość nasycania wody CO2.

Gaz podawany jest do odrębnego zbiornika, gdzie miesza się z wodą.

Zbiornik posiada własny zawór bezpieczeństwa, który zabezpiecza urządzenie przed zbyt dużym ciśnieniem gazu.

Przeciętna porcja wody (ok. 200 ml) zawiera ok 2,0 g gazu.

Oferujemy butle zawierające od 1,5 do 3,75 kg dwutlenku węgla. W dystrybutorach wolnostojących butle te mieszczą się wewnątrz urządzenia.

Filtracja

 

Filtr mechaniczny zatrzymuje cząstki stałe.

Filtr węglowy usuwa chlor i niektóre metale ciężkie. Poprawiają zatem jakość i smak wody. Na życzenie klienta zespół filtrujący można uzupełnić o filtr zmiękczający (złoże jonowymienne) lub zapobiegający osadzaniu się kamienia (polifosforan sodu).

Złoże jonowymienne „wymienia” jon wapnia na jon sodu, pozostawiając ogólną mineralizację wody na mniej więcej stałym poziomie. Wymaga regeneracji, czyli przepłukania złoża roztworem soli kuchennej.

Polifosforan sodu z kolei pozostawia w wodzie związki wapnia i magnezu ale zapobiega ich osadzaniu się na ściankach przewodów i zbiorników przez które przepływa woda. Jest to substancja wykorzystywana do produkcji żywności, gdzie pełni rolę emulgującą i stabilizującą. Jej zastosowanie oznacza się na etykietach symbolem E245.

Oferujemy butle zawierające od 1,5 do 3,75 kg dwutlenku węgla. W dystrybutorach wolnostojących butle te mieszczą się wewnątrz urządzenia.