fbpx
 12 277 61 61  kontakt@naawa.pl

Wy​godna Woda

Ochrona środowiska   

System, który oferujemy klientom:

 Nie tworzy odpadów z tworzywa sztucznego. 
 Wymaga tylko dwóch wizyt technika rocznie. 
 Nie wymaga energii i surowców lub materiałów do produkcji lub mycia opakowań.
 Do minimum ogranicza zużycie pali​wa w transporcie .
Dzięki naszemu rozwiązaniu, nie tylko zmniejszacie szkodliwy wpływ na środowisko - ale też realnie mu pomagacie! 

Razem możemy przyczynić się do rozwoju systemów leśnych i minimalizacji plastiku w życiu codziennym.

Ochrona środowiska   

System, który oferujemy klientom:

 Nie tworzy odpadów z tworzywa sztucznego. 
 Wymaga tylko dwóch wizyt technika rocznie. 
 Nie wymaga energii i surowców lub materiałów do produkcji lub mycia opakowań.
 Do minimum ogranicza zużycie pali​wa w transporcie .
Infrastruktura w logistyce angażuje najmniej zasobów naturalnych ze wszystkich komercyjnych sposobów zaopatrzenia w wodę.
learn more
Nasze dystrybutory noszą łacińskie nazwy drzew, ponieważ podjęliśmy zobowiązanie, że za każde zainstalowane urządzenie u klienta sfinansujemy zasadzenie 1 m² lasu.  

Aby zrealizować to zobowiązanie rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Las Na Zawsze www.lasnazawsze.org.pl , która odtwarza las w oparciu o rodzime gatunki drzew. 

Skontaktuj się z nami
 NApisz  zadzw​oń
Skontaktuj​ się z na​mi