Dystrybutory filtrujące wodę
Dystrybutor filtrujący – zasady działania

Dystrybutor filtrujący – zasady działania

Podsumujmy

 • Poprawia jakość i smak wody wodociągowej poprzez usunięcie z niej chloru, niektórych metali ciężkich, zanieczyszczeń organicznych i cząstek stałych poprzez użycie filtrów:
  • Mechanicznego o dokładności 5µm
  • Z węgla aktywowanego o dokładności 1µm
  • Opcjonalnie zmiękczającego lub zapobiegającego wytrącaniu się osadu wapiennego.
 • Posiada następujące funkcjonalności
  • schładza wodę do temp 5-8°C.
  • podgrzewa wodę do temp 90-95°C
  • nasyca wodę dwutlenkiem węgla (wybrane modele).
  • Może być wyposażony w lampę UV-C która zapobiega rozwojowi flory bakteryjnej.
 • W zależności od dostępnego miejsca może stać na podłodze lub blacie kuchennym.


Na życzenie klienta zespół filtrujący można uzupełnić o filtr zmiękczający (złoże jonowymienne) lub zapobiegający osadzaniu się kamienia (polifosforan sodu). Złoże jonowymienne „wymienia” jon wapnia na jon sodu, pozostawiając ogólną mineralizację wody na mniej więcej stałym poziomie. Wymaga regeneracji, czyli przepłukania złoża roztworem soli kuchennej. Polifosforan sodu z kolei pozostawia w wodzie związki wapnia i magnezu ale zapobiega ich osadzaniu się na ściankach przewodów i zbiorników przez które przepływa woda. Jest to substancja wykorzystywana do produkcji żywności, gdzie pełni rolę emulgującą i stabilizującą. Jej zastosowanie oznacza się na etykietach symbolem E245.