Dystrybutory filtrujące wodę
Polityka prywatności

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naawa Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. dr Ignacego Wróbla 3 („Administrator”) moich danych osobowych, w tym, która posłuży do przedstawienia oferty Naawa Sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail i / lub podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.).

POUCZENIE/INFORMACJA

Naawa Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. dr Ignacego Wróbla 3 jako Administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naawa Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. dr Ignacego Wróbla 3, 32-065 Krzeszowice. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się poprzez e-mail kontakt@naawa.pl lub pisemnie na adres: Naawa Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. dr Ignacego Wróbla 3, 32-065 Krzeszowice.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz lit. f) RODO i zgodnie z treścią RODO i obowiązujących przepisów w celach określonych w powyższej zgodzie; prawnie uzasadnionym interesem Administratora do przetwarzania danych jest wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zawartych umów w ramach działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla klientów przy udziale osoby udzielającej zgody;
  4. Odbiorcami danych osobowych może być upoważniony personel Administratora jak również jego Partnerzy Biznesowi;
  5. Odbiorcami danych osobowych może być upoważniony personel Administratora jak również jego Partnerzy Biznesowi;
  6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu najlepiej dopasowanych ofert marketingowych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do części danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wykonania umowy z Panem/Panią. Niepodanie danych przez Pana/Panią może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora obowiązków umownych;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa;
  9. Wykaz aktualny Partnerów Biznesowych znajduje się u Administratora.