Dystrybutory filtrujące wodę
Dlaczego warto korzystać z dystrybutora filtrującego? Część II

Dlaczego warto korzystać z dystrybutora filtrującego? Część II

Korzyści ekonomiczne

• Jednostkowy koszt 1 litra wody jakie może przefiltrować urządzenie wynosi od 8 do 15 groszy w zależności od modelu i funkcjonalności urządzenia.
• Koszt miesięczny w ciągu roku nie zależy od konsumpcji.
• Koszty korzystania z urządzenia są stałe, stąd ich planowanie i kontrola jest prosta.

Ochrona środowiska

  • Nie wymaga energii i surowców lub materiałów do produkcji opakowań jednorazowych, nakrętek lub kapsli, folii zabezpieczającej i etykiet a później związanej z tym konieczności segregacji i recyklingu odpadów.
  • Nie wymaga energii i środków chemicznych do mycia i dezynfekcji oraz wody do płukania opakowań zwrotnych, w konsekwencji neutralizacji tych środków chemicznych.
  • Nie potrzebuje opakowań zbiorczych, folii na zgrzewki butelek wykonanych z PET, palet drewnianych, regałów transportowo-magazynowych i stojaków do przechowywania butli.
  • Do minimum ogranicza zużycie paliwa w transporcie; eliminuje uciążliwe przewozy z rozlewni do magazynów dystrybucyjnych i z magazynów do klienta.
  • Wymaga tylko dwóch wizyt technika rocznie.


Warto pamiętać, że …

  • Zużyty plastik jest dużym obciążeniem dla środowiska.
  • Recykling jest tylko półśrodkiem – wymaga paliwa do transportu, energii i wody do procesu przetworzenia a tworzywo sztuczne, które powstaje w efekcie i tak staje się odpadem; odpadem który się spala lub składuje na wysypiskach śmieci.
  • Infrastruktura w logistyce angażuje najmniej zasobów naturalnych potrzebnych do budowy zaplecza i infrastruktury logistycznej – magazynów, biur, środków transportu – ze wszystkich komercyjnych sposobów zaopatrzenia w wodę.