Dystrybutory filtrujące wodę
Dlaczego warto dbać o wodę i środowisko naturalne

Dlaczego warto dbać o wodę i środowisko naturalne

Korzystając z wody w domu lub firmie i będąc przyzwyczajonym, że w tej czy innej formie woda zawsze jest dostępna rzadko dajemy sobie sprawę jak cenny to surowiec.

Tymczasem woda słodka to zaledwie 2,5% całej wody występującej na planecie. Biorąc pod uwagę, że 69% wody słodkiej ma formę lodowców, stałej pokrywy śnieżnej lub wiecznej zmarzliny okazuje się, że w stanie ciekłym do picia nadaje się zaledwie 0,8% wszystkich zasobów wody. Niestety człowiek tego faktu nie zauważa i wody nie szanuje. Mimo postępu w oczyszczaniu ścieków cieki i zbiorniki wodne podlegają ciągłej degradacji głównie na skutek działania rolnictwa i częściowo przemysłu. W wielu rejonach świata wycina się na wielką skalę lasy pod uprawy, które wymagają dużej ilości wody i dodatkowo pogarszają jej retencję w glebie. Ciągły wzrost gospodarczy napędzany przez konsumpcję wymaga produkcji coraz większej ilości energii, prowadzi do nadmiernej eksploatacji zasobów i przyczynia się do efektu cieplarnianego.

Każdy z nas w domu lub firmie ma na te procesy wpływ poprzez swoje codzienne zachowania. Nie musimy rezygnować całkowicie ze obecnego stylu życia, ale możemy go trochę zmienić i poprawić ogólną sytuację. Ogranicz zużycie jednorazowych opakowań, pij wodę z kranu; jeśli masz wątpliwości co do jej jakości użyj dystrybutora filtrującego. Korzystaj jak najczęściej z transportu publicznego. Wybierz pociąg zamiast pociągu zamiast samolotu na dystansach kilkuset kilometrów. Segreguj odpady. W miarę możliwości kupuj lokalne produkty. Dbaj o zieleń.