fbpx

Różne sposoby zaopatrzenia w wodę

Woda w butelkach PET lub szklanych.

Kiedyś powszechny system zaopatrzenia w wodę dzisiaj wciąż w wielu przypadkach jest niezastąpiony. Jednorazowe butelki wykonane z PET (politereftalan etylenu) lub szklane o pojemnościach od 0,33 do 1,5l są nadal najlepszym rozwiązaniem w następujących miejscach:

 • stanowiska pracy w zakładach produkcyjnych ze szczególnie trudnymi warunkami pracy oraz utrzymania higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego wody, np. zapylenie
 • gdzie konieczne jest spełnienie określonych wymagań co do składu mineralnego samej wody, np. wysoko-zmineralizowana woda mineralna dla pracujących w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze
 • dla pracowników w terenie
 • w mieszkaniu lub domu; wody mineralne i źródlane w małych opakowaniach to nadal najbardziej preferowana przez konsumentów woda do domu; jej roczna konsumpcja sięga 110 litrów na głowę mieszkańca.

Woda musi być przechowywana we właściwych warunkach – z dala od źródła światła słonecznego i od źródeł ciepła. W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych, wody nie wolno przechowywać w miejscach składowania środków chemicznych, produktów naftopochodnych, wydzielających zapachy materiałów organicznych, itd. ponieważ tworzywa sztuczne mogą przepuszczać zapachy.

Dostawy do końcowego konsumenta odbywają się w zgrzewkach lub na paletach. Wymaga to używania jednorazowej folii termokurczliwej.

Z punktu widzenia użytkownika woda w butelkach nakłada na niego cały szereg obowiązków takich jak:

 • kontrola zapasów
 • zamawianie wody
 • rozliczanie dostaw i faktur
 • odbiór i segregacja odpadów, ewentualnie zwrot opakowań wielokrotnego użytku
 • kontrola daty przydatności do spożycia.

Organizator zaopatrzenia musi przy tym brać pod uwagę kilka ryzyk, np.:

 • wystąpienia braku wody, szczególnie w okresie gwałtownego wzrostu na nią zapotrzebowania (fala upałów)
 • marnowania wody; niewypita woda w butelce jest razem z opakowaniem wyrzucana
 • utraty przydatności do spożycia.

Ochrona środowiska

Wyprodukowanie 1 kg szkła jest mniej obciążające dla środowiska niż 1 kg tworzywa, ale opakowania szklane są cięższe a zatem odnosząc ciężar opakowania do ilości opakowanej substancji oraz biorą pod uwagę ograniczenia ładowności w transporcie, PET w końcowym rozrachunku wytwarza mniejszy koszt ekologiczny oraz mniejszy ślad węglowy niż szkło.

Słowniczek

Koszt ekologiczny, zwany także kosztem osiągnięcia efektu ekologicznego, to nakłady jakie należy ponieść na neutralizację śladu węglowego jaki pozostawia wytworzenie danego produktu liczoną w pieniądzu na kg produktu. Może się odnosić także do innych zanieczyszczeń takich jak smog, eutrofizacja zbiorników wodnych, ścieki, wydobywanie metali ziem rzadkich, itd.

Ślad węglowy to całkowita ilość gazów cieplarnianych wyrażona w ekwiwalencie CO2 jaka powstaje w wyniku wytworzenia danego produktu, podawany w tonach lub kg CO2.

Więcej na temat aspektów środowiskowych oraz planowanego systemu kaucyjnego, który ma poprawić skuteczność segregacji odpadów można przeczytać tutaj:

https://eko-logicznie.com/odpady/slad-weglowy-systemu-kaucyjnego/

https://zielonaferajna.pl/czy-szklo-jest-bardziej-ekologiczne-niz-plastik/

Klikając w poniższy link można z kolei ocenić koszt ekologiczny i ślad węglowy różnych materiałów:
http://idematapp.com/

Woda w 19-o litrowych butlach zwrotnych.

System ten, czasem nazywany z angielska HOD (Home and Office Delivery) lub systemem 5-o galonowym, w Polsce pojawił się prawie 30 lat temu. Woda rozlewana jest do zwrotnych butli o pojemności 18,9l (=5,0 galonów amerykańskich) wykonanych z poliwęglanu (PC) i dostarczana do klienta. Aby umożliwić korzystanie z wody w tak dużych opakowaniach konieczne jest zainstalowanie urządzenia do dozowania wody. Z reguły są to elektryczne dystrybutory wody podające wodę gorącą lub schłodzoną. System jest dość elastyczny, wymaga dostępu wyłącznie do zasilania elektrycznego.

Ten sposób zaopatrzenia w wodę wymaga rozbudowanej infrastruktury – rozlewni, systemu kontroli jakości, magazynu produkcyjnego, transportu, magazynów terenowych i systemu dystrybucji. Przewóz odbywa się z wykorzystaniem regałów magazynowo - transportowych, a przechowywanie u klienta wymaga stojaków. Potrzebne jest miejsce na butle pełne i puste. Mycie butli wymaga użycia energii, środków chemicznych i wody do płukania. W procesie nalewu wykorzystuje się jednorazowe kapsle i folię termokurczliwą. Wykonana z poliwęglanu butla może być wykorzystana do 25-30 razy, a po wycofaniu z użytku jest poddawana recyklingowi.

Wymiana butli jest kłopotliwa ze względu na jej ciężar. System jest wrażliwy na ryzyko zanieczyszczenia wody. Butla po otwarciu jest nakładana na iglicę w kołnierzu dystrybutora, ale opróżnianie butli wymaga dostępu powietrza a znajdujący się w urządzeniu filtr może nie być skuteczny w miejscach, gdzie występuje duże zanieczyszczenie powietrza.

Podobnie jak w przypadku butelek małych proces zarządzania dostawami wymaga czasu i zaangażowania pracowników oraz miejsca do przechowywania wody i pustych opakowań.

Ochrona środowiska.

Koszt ekologiczny ani ślad węglowy nie został szczegółowo przeanalizowany a zatem trudno te parametry porównać z dostawami wody w małych butelkach.

Porównanie parametrów użytkowych 

Obszar

Szczegóły

Dystrybutor wody, filtrujący

Filtr podzlewowy

Dostawa butli 19l, dystrybutor wody, butlowy

Dostawa/ Zakup PET

Wygoda

Dostawca serwisuje urządzenie dozujące

TAK

NIE

TAK

N/D

Funkcjonalność

Urządzenie dozujące podgrzewa i schładza wodę

TAK

NIE

TAK

NIE

Urządzenie dozujące nasyca wodę CO2

TAK

NIE

TAK

TAK

Ekonomia

Niski koszt za 1 l wody

TAK

TAK

NIE

Zależy od marki

Koszt korzystania z systemu jest stały

TAK

TAK

NIE

TAK

Inne cechy użytkowe

Niskie ryzyko utraty ciągłości dostępu do wody

TAK

TAK

NIE

NIE

System wymaga dużo miejsca

NIE

NIE

TAK

TAK

Porównanie aspektów ekologicznych

Szczegóły

Dystrybutor wody, filtrujący

Filtr podzlewowy

Dostawa butli 19l, dystrybutor wody, butlowy

Dostawa/ Zakup PET

Paliwo.

Bardzo niskie zużycie

Bardzo niskie zużycie

Duże zużycie

Duże zużycie

Duże zużycie energii i innych zasobów w produkcji i obsłudze.

NIE

NIE

TAK

TAK

Powstaje dużo odpadów z tworzywa sztucznego.

NIE

NIE

TAK

TAK

Rozbudowana infrastruktura (zakłady produkcyjne, magazyny, biura).

NIE

NIE

TAK

TAK

System wymaga rozbudowanej infrastruktury, dużych zasobów, zużywa dużo energii.

NIE

NIE

TAK

TAK