fbpx

Dlaczego warto korzystać z dystrybutora filtrującego? Część II

 

Korzyści ekonomiczne

 • Jednostkowy koszt 1 litra wody jakie może przefiltrować urządzenie wynosi od 8 do 15 groszy w zależności od modelu i funkcjonalności urządzenia.

 • Koszt miesięczny w ciągu roku nie zależy od konsumpcji.

 • Koszty korzystania z urządzenia są stałe, stąd ich planowanie i kontrola jest prosta.

Ochrona środowiska

 • Nie wymaga energii i surowców lub materiałów do produkcji opakowań jednorazowych, nakrętek lub kapsli, folii zabezpieczającej i etykiet a później związanej z tym konieczności segregacji i recyklingu odpadów.

 • Nie wymaga energii i środków chemicznych do mycia i dezynfekcji oraz wody do płukania opakowań zwrotnych, w konsekwencji neutralizacji tych środków chemicznych.

 • Nie potrzebuje opakowań zbiorczych, folii na zgrzewki butelek wykonanych z PET, palet drewnianych, regałów transportowo-magazynowych i stojaków do przechowywania butli.

 • Do minimum ogranicza zużycie paliwa w transporcie; eliminuje uciążliwe przewozy z rozlewni do magazynów dystrybucyjnych i z magazynów do klienta.

 • Wymaga tylko dwóch wizyt technika rocznie.

 

Warto pamiętać, że ...

 • Zużyty plastik jest dużym obciążeniem dla środowiska.

 • Recykling jest tylko półśrodkiem - wymaga paliwa do transportu, energii i wody do procesu przetworzenia a tworzywo sztuczne, które powstaje w efekcie i tak staje się odpadem; odpadem który się spala lub składuje na wysypiskach śmieci.

 • Infrastruktura w logistyce angażuje najmniej zasobów naturalnych potrzebnych do budowy zaplecza i infrastruktury logistycznej - magazynów, biur, środków transportu - ze wszystkich komercyjnych sposobów zaopatrzenia w wodę.