fbpx

Ważne dla pracodawców

 

 • Odpowiednio nawodniony organizm jest mniej podatny na zmęczenie, które może obniżać wydajność pracy.

 • Regularne picie wody ma dobroczynny wpływ na zdrowie a zdrowy pracownik to niższa absencja chorobowa.

 • Dobre samopoczucie pracownika wpływa pozytywnie na jego lojalność.

Woda dla pracowników to nie koszt a inwestycja

Poniżej wykaz aktów prawnych określających obowiązki pracodawcy.

 1. art. 232 § 4, 6, 8, art. 233 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502 ze zm.)

 2. § 2 pkt 2, § 111–115 oraz załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.)

 3. rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279).

Obowiązek dostarczania wody pracownikom przez pracodawcę - Kadry - rp.pl

Uwaga: pracodawca ma obowiązek zapewnić wodę pracownikom tylko w określonych warunkach; jednak dość powszechną praktyką jest, że pracodawcy w trosce o dobre samopoczucie swojego personelu takie świadczenie im zapewniają cały rok.Pracodawcy mają do dyspozycji cały szereg rozwiązań komercyjnych aby zapewnić swoim pracownikom dostęp do wody.

  1. Dostawy wody źródlanej w 19-o litrowych butlach zwrotnych oraz wynajem dystrybutorów wody, urządzeń do jej dozowania.

  2. Dostawy wody w butelkach PET lub wykonanych ze szkła.

  3. Automaty vendingowe sprzedające napoje lub przekąski.

  4. Filtrowanie wody wodociągowej:

   1. PoE - Point of Entry; stacje uzdatniania na wejściu do obiektu; woda poddawana jest filtrowaniu mechanicznemu i/lub zmiękczaniu; w przypadku odwróconej osmozy wodę miesza się z wodą surową lub poddaje procesowi re-mineralizacji.

   2. POU - Point of Use, czyli dystrybutory filtrujące wodę w miejscu użytkowania oraz zmieniające parametry użytkowe wody: schładzają ją, podgrzewają lub nasycają dwutlenkiem węgla.

   3. UTS - Under The Sink; filtrowanie wody wodociągowej

   4. OTS – On the Tap System; filtr zamontowany w baterii przy zlewie.